banner

I denna meny och flikar hittar du användbara dokument och länkar.

 

- Skolans arbetsplan

- Läroplan

- Fritidshemmets arbetsplan

- ANDTS-plan

- Skolnämndens protokoll

- Antimobbingsplan

- Elevhälsoplan

- Handlingsplan - disciplinära åtgärder

- Jämställdhets- och likabehandlingsplan

- Samarbetet förskola-skola

- Lagen om barnomsorg och skola