banner

 

(byt ut [at] till @ i epost adressen för att det skall fungera)

 

Skolledning 

Skolföreståndare
Annika Karlsson
annika.karlsson[at]sahd.ax

Vice skolföreståndare
Nina Bergdahl-Engman
nina.bergdahl-engman[at]sahd.ax

Skoldirektör
Mathias Eriksson
mathias.eriksson[at]sahd.ax

 

Klasslärare

1-2 A
Gun Vickström
gun.vickstrom[at]sahd.ax

1-2 B
Christina Sjöbacka-Bäck
christina.sjobacka-back[at]sahd.ax

1-2 C
Nina Berdahl-Engman
nina.bergdahl-engman[at]sahd.ax

3-4 A
Marika Kevin
marika.kevin[at]sahd.ax

3-4 B
Josephine Blomster-Lillie
josephine.blomster-lillie[at]sahd.ax

3-4 C
Mikaela Nordin-Styrström
mikaela.nordin-styrstrom[at]sahd.ax

5-6 A
Johan Alén
johan.alen[at]sahd.ax

5-6 B
Annika Hitonen
annika.hitonen[at]sahd.ax

5-6 C
Madelene Höglund
madelene.hoglund[at]sahd.ax


Timlärare och speciallärare

Timlärare
Katarina Granström
katarina.granstrom[at]sahd.ax

Speciallärare
Monika Sundström
monika.sundstrom[at]sahd.ax

Specialklasslärare
Camilla Häuselmann
camilla.hauselmann[at]sahd.ax


Ambulerande lärare (SÅHD)

Musiklärare
Kalliope Grammenos
kalliope.grammenos[at]sahd.ax

 

Assistenter

Carola Selenius
carola.selenius[at]sahd.ax

Erika Santos (assistent och skolkanslist)
erika.santos[at]sahd.ax

Jeanette Toivonen
jeanette.toivonen[at]sahd.ax

Carmita Lund
carmita.lund[at]sahd.ax

Mathilda Grandell
mathilda.grandell[at]sahd.ax

Mirke Tötterman
mirke.totterman[at]sahd.ax

 

Diana Lindström