banner

Fritidshemmet i Lemlands grundskola

I januari 2018 flyttade fritidshemsverksamhet in i nyrenoverade lokaler i Lemlands grundskola.
Samtidigt överfördes ansvaret för fritidshemsverksamheten från socialnämnden till skolnämnden.

Verksamheten riktar sig till elever i årskurs 1 och 2 i Lemlands grundskola.

Fritidshemmet har morgonvård under skoldagar mellan 7.00-8.30 och eftermiddagsvård mellan 12.45-17.00.
Lovdagar är fritidshemmets öppettider 7.00-17.00. Fritidshemmet kan hålla öppet till 17.30 vid överenskommelse. 

Fritidshemmet har öppet alla skollovsdagar förutom juli månad.

Verksamheten är avgiftsbelagd. Blankett för ansökan om vårdplats finns i menyraden till vänster.