banner

 

Skolans adress:
Lemlands grundskola
Skolvägen 3
AX-22610 Lemland

Telefon: +358-18-34950

 

Skolkansliet:
Södra Ålands Högstadiedistrikt
Pb 5
AX-22151 Jomala

Telefon: +358-18-31370

 

Telefon:
+358-18-34950 (växel)
+358-18-349515 (kanslist)
+358-18-349510 / 0457-3451733 (skolföreståndare)
+358-18-349511 (lärarrum)
+358-18-349520 (köket)
+358-18-349512/0457-3455551 (fritidshemmet)
+358-18-349537 (lokalvårdare)

 

E-post:
Personalen når du på egna e-postadresser enligt
principen förnamn.efternamn[at]sahd.ax
(å och ä ersätts av a, ö ersätts av o, [at] ersätts med @).

Personalen finns undet fliken "Personal" på hemsidan