banner

Välkommen till oss

Om skolan

Lemlands grundskola är en lågstadieskola i Lemlands kommun på Åland. För åländska förhållanden är skolan relativt stor. Detta läsår, 2022-2023, går 148 elever i vår skola och med samtliga timlärare inräknade undervisar 14 lärare, 11 assistenter, 1 NPF-handledare och 1 fritidspedagog.
Själva skolbyggnaden har byggts till ett flera gånger. 2012 blev vår nya gymnastiksal Valbohallen klar. 2014 slutfördes ombyggnaden av köket och matsalen, specialundervisning, syslöjd och läsloftet. Från och med januari 2018 flyttade fritidshemsverksamheten in i fastighetsskötarnas fd lokaler. I samband med detta togs också verksamheten över från socialnämnden och blev en del av skolnämnden. Sommaren 2019 påbörjades klassrumsrenoveringar där några klassrum renoveras varje sommar.

Skoldistrikt

Lemlands kommun ingår i ett större skoldistrikt, Södra Ålands Utbildningsdistrikt, tillsammans med fyra andra faståländska kommuner. Distriktet har en gemensam högstadieskola, Kyrkby högstadieskola, som ligger i Jomala kommun. Kommunens skoladministration sköts från distriktets gemensamma skolkansli. Där är också distriktets skoldirektör stationerad.

 

Adressuppgifter

Skolans adress:

Lemlands grundskola

Skolvägen 3

AX-22610 Lemland

Tfn: 018-34950

 

Hitta hit!