Bästa vårdnadshavare! Delta i utvärdering!

Skolan använder även lärplattformen Fronter. Nu har ni som vårdnadshavare möjligheten att dellta i en utvärdering. Klicka här för att komma till utvärderingen för vårdnadshavare.

Hälsningar

Andreas Wiklund, föreståndare Lemlands grundskola