Föräldrainformation den 18/3 kl. 19.00 - inför åk 7

Den 18/3 kl. 19.00 är det föräldrainformation för föräldrar till elever i åk 6. På mötet ges information inför åk 7. Mötet hålls i KHS auditorium.

Hälsningar

Skolans personal