Barnens internet för föräldrar!

Den 4/2 kl 19.00 i skolans matsal har ni möjligheten att lära er om hur man som förälder kan stöda sitt barn i hur man hanterar internet och sociala medier. Alla intresserade är välkomna! Maria Söreskog från Rädda barnen föreläser om Barnens internet!

Föreläsningen är en del av en temadag i skolan. Unders skoldagen träffar Maria alla elever i skolan och lär dem bland annat om hur man skall bete sig på nätet. På kvällen har föräldrar och andra intresserade möjligheten att få lära sig mer om Barnens internet, rätt och fel, olagligt och lagligt. Passa på!

Välkomna!