Minnesträning för alla elever

Speciallärare Monika Sundström har gått en utbildning gällande arbetsminnesträning. Vi kan erbjuda alla elever i skolan den typen av träning. Studier visar att 15% av alla elever har någon form av behov av arbetsminnesträning, och vi är glada över att vi kan erbjuda alla elever möjligheten. Monika har varit coach för klasslärarna som i klasserna utför minnesträningen under hösten. Ni kan läsa mer om metoden här!