Välkomna på skolavslutning den 6/6 kl. 11.00

Välkomna på skolavslutning i Valbohallen den 6/6 kl. 11.00.

Klasslärarna informerar i sina bloggar när respektive klass skall samlas i sitt klassrum.

Hälsningar

Skolans personal