Hemsidan är klar!

Den största skillnaden är att vi har skapat en avdelning för bloggar. Där hittar ni även klassernas infobloggar. I samma avdelning kommer vi nu även att kunna ha inlästa texter på ett lätthanterligt sätt samt bloggar och digitalt producerade elevarbeten.

Andreas Wiklund

Föreståndare Lemlands grundskola