Landskapsregeringen har tagit fram en folder som berättar hur vi i grundskolan jobbar med olika stödformer.

Ni kan läsa foldern här. 

Stöd i skolan - ett sätt att lyckas