Skolhälsovårdare Ursula Sjöwall informerar om specialkost och vaccinationer.

Specialkosten kan du läsa om här.

Vaccinationer kan ni läsa om här.