Lemlands grundskola kommer att få en ny föreståndare!

Skolans föreståndare Andreas Wiklund har fått en tjänst som Överinspektör vid utbildningsbyrån, Ålands landskapsregering. Ny föreståndare från och med den 20/11 2015 blir Tom Logren. Ni kan läsa mer om detta i skolföreståndarens blogg.