Nyfiken på nätet - 28/10 kl. 18.30-21.00 Källbo skola

Nyfiken på nätet - där vuxna guidas i sociala medier & spelplattformar. Syftet med evenemanget är att öka vuxnas kunskap om de olika sociala plattformarna och på sätt öka möjligheten till diskussion med och stöttning till barnen och därmed såväl förebygga samt underlätta agerande vid kränkningar på nätet och nätmobbning.

Passa på!