Omfotografering - GeFoto

Om ni önskar att ta nya skolkort informerar GeFoto om möjligheten till omfotografering den 7/10 och den 11/11.