Lemlands grundskola deltar i forskning 2015-2018

I min blogg berättar jag om att skolan kommer att delta i ett forskningsprojekt i samarbete med Niilo Mäki Institut (NMI). NMI är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på inlärningssvårigheter i Jyväskylä. Forskningen är inriktad på utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem (Inlärningssvårigheter, ILS-projektet 2015-2018. Ni kan läsa mer om forskningen om ni klickar här!

Andreas Wiklund, skolföreståndare Lemlands grundskola